Sikkerhet og matstasjoner

Sikkerhet

På grunn av isbjørnfare som gjelder overalt på Svalbard, er det bevæpnede isbjørnvakter postert rundt i løypa og på snøscootere.

Det vil også bli foretatt en befaring av løypetraseen av helikopter rett før start, av Sysselmannen.

The University Centre in Svalbard (UNIS) vil ha ansvaret for sikkerhet. Dette innebærer både isbjørnsikring, men også testing av snø i løypen med tanke på skredfare etc.

Deltakere skal selv ikke bære våpen under rennet.

Vi har et godt førstehjelptilbud både ved start/mål, men også ute i traseen. Både stasjonert rundt med telt, men også patruljerende langs løypa.

Ute løypen er førstehjelpsstasjonene plassert i nærheten av matstasjonene.

I tillegg har Longyearbyen Sykehus beredskap.

Mat og drikkestasjoner

Det er mat og drikkestasjoner på helmaraton løypen ved ca. 7 km, 13 km, 18 km,  22 km,  26 km, 30 km, 37 km og i mål.

Det er mat og drikkestasjoner på halvmaraton løypen ved ca. 7 km, 13 km, 19 km og i mål.

I målområdet er det også et eget serveringstelt hvor man kan kjøpe mat og drikke.

I startområdet vil du finne:  WC, omkledningstelt og en lastebil hvor man kan legge fra seg en bag eller lignende som kjøres til målområdet (husk å merke bagasjen godt).