Oppdatert løypekart og løypeprofil

Alternativ A vil være løype til Hiorthamn som i 2019
Alternativ B vil være løype  i Todalen som i 2022
Dette vet vi ikke før tidligs 2 uker før renndato.