Svalbard Skimaraton stiller med en helt ny løypetrase når startskuddet går          lørdag 27.april. 2019.

Klima har endret seg på Svalbard de siste årene som gjør at faren for skred er større enn den tidligere har vært. Derfor ønsker Svalbard Skimaraton og bytte til en løypetrase som vi anser som tryggere med tanke på skredproblematikken.

Den nye traseen er spektakulær og flott, og går over 2 breer. For helmaraton vil det være en rundløype, mens halvmaraton vil gå frem og tilbake i samme området.

Ved å trekke Svalbard Skimaraton nærmere byen håper vi på å lage en enda større folkefest enn tidligere. Hvis temperatur og forhold holder seg kaldt har vi start bynært og mål i handlegaten i Longyearbyen!

Svalbard Skimaraton starter sentrumsnært på flaten nedenfor husrekken i 238 og krysser vei 400 ved hundegården.

Løypen går videre inn Mælardalen og her skiller halvmaraton og helmaraton løypene seg.

Helmaraton stiger deretter opp mot Blekumbreen og når løypen sitt høyeste punkt på ca. 630 moh etter ca. 12 km.

Deretter går løypen ned Tellbreen og videre ned mot Kreklingpasset før den svinger seg ut Helvetia og ut i Adventdalen. Her er det flatt og fint inn mot mål. I Adventdalen går løypen innom Jernsenga og monumentet etter Operafjellulykken.

Løypen passere startområdet på vei mot mål, og tar seg opp til hovedgaten ved sykehuset og har målgang utenfor Kulturhuset.

GUL = HELMARATON


RØD = HALVMARATON

Disse fargekodene vil dere også finne igjen på startnummer og skilting i løypen.

GLED DERE, dette blir helt fantastisk!

Løype maraton og halvmaraton

Løypeprofil

Befaring ny løypetrase

Målgang i sentrum

Startområde nedenfor UNIS