VIL DU BLI FUNKSJONÆR?

Svalbard Skimaraton  er en folkefest både for deltakere og funksjonærer.

For å få til å arrangere Svalbard Skimaraton er vi helt avhengig av deg som stiller opp frivillig på dugnad.

Vi trenger flere som ønsker å gjøre Skimaraton til «vårens vakreste eventyr». Det er et bredt område
der frivillige er med å bidra. Alle frivillige har en leder som organiserer sitt område og som en skal
forholde seg til. Flere oppgaver er det spesifikke grupper/organisasjoner som har ansvaret for.

Vil du være med, så meld deg. Fint om du skriver hva du kunne tenke deg å jobbe med.
Vi finner sammen hvor du kan bidra.

EKSEMPLER PÅ OMRÅDER:

Nummer og sampling utdeling.
Mat og drikkestasjon
Rigging/logistikk/bankett
Scootersjåfør (må ha egen Scooter)
Isbjørnvakt ( må ha eget våpen mm.)

Meld deg på adresse:
post@svalbardturn.no